Uzņemšanas pārbaudījuma norises kārtība

Pārbaudījums mūzikā uzņemšanai Ludzas Mūzikas pamatskolas 1.klasē notiks otrdien, 2.jūnijā skolas zālē no plkst. 14.00 pēc noteikta grafika, kas tiks izsūtīts katram individuāli SMS īsziņā.

Lūdzam katram stingri ievērot noteikto laiku un ierasties īsu brīdi pirms, kā arī pēc noklausīšanās neuzkavēties skolā.

Ierodoties skolā, bērnam un pavadošajai personai būs jāievēro drošības noteikumi, saistībā ar COVID-19 izplatības ierobežošanu – 2 m distancēšanās, higiēnas ievērošana, roku dezinfekcija.

Tālrunis uzziņām: 29488376 (Lolita Greitāne), 26547291 (Evita Podoļeca).


INFORMĀCIJA PAR UZŅEMŠANU 1. KLASĒ!

Līdz 26.maijam  Ludzas Mūzikas pamatskolā tiek pieņemti iesniegumi uzņemšanai 1.klasē mūzikas un dejas programmās un vispārējās izglītības programmā!

Iesniegumu pieņemšanas laiks katru darba dienu no plkst. 9.00 - 16.00.

Uzņemšanas pārbaudījums notiks 2.jūnijā. Par konkrētu laiku un norises kārtību informēsim katru atsevišķi.

Informācija uzziņām: 29488376, 26547291.


Uzņemšana


No oktobra līdz maijam notiek maksas nodarbības sagatavošanas klasei. Maksa mēnesī - 10,00 EUR.

Nodarbību grupām interesenti var pievienoties jebkurā laikā, uzrakstot iesniegumu skolas kancelejā.

Nodarbību laiki: otrdienas un ceturtdienās 16.05-15.45 (mūzikas grupām, skolā)

                              pirmdienās 16.25 un trešdienās 17.05 (deju grupai, Ludzas Tautas namā)


Rekvizīti vecāku līdzfinansējuma iemaksai

Ludzas novada pašvaldība

Reģ.nr. 90000017453

Konta Nr. LV09PARX0002240270024, AS Citadele

Uzmanību! Maksājumā obligāti jānorāda: bērna vārds, uzvārds, personas kods, par mūzikas vai deju sagatavošanas klasi


Ludzas Mūzikas pamatskola
Stacijas ielā 45, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701
Tālr. +371 65781334, e-pasts: muzskola.ludza@inbox.lv

 .