Uzņemšana

Ludzas Mūzikas pamatskolas Profesionālās ievirzes izglītības programmu 1.klasē uzņemti sekojoši audzēkņi:

Klavierspēle - Artjoms Afanasjevs, Taisija Malahova, Megija Mortuļeva, Lauma Strazda, Viktorija Škutāne,  Lauma Toporkova, Ralfs Vidiņš

Akordeona spēle - Rolands Dembovskis
Vijoles spēle - Viktorija Kuzmina, Simona Mikaskina, Albina Podoļeca, Estere Poikāne, Sintija Rutkovska
Pūšaminstrumentu  spēle - Ilvita Apeine, Mihails Baklāns, Damiāns Kučāns, Aleksandrs Osipovs
Kora klase - Katerīna Bartulāne, Paula Blusanoviča, Ramona Priskurela, Paula Seidare, Emija Šteinberga-Šternboka

Dejas pamati - Renāte Golubeva, Linda Mikaskina, Dagnija Paurāne, Kristiāna Selezņeva, Viktorija Stubure, Eleonora Vasilāne


Ludzas Mūzikas pamatskolas Pamatizglītības pirmā posma profesionāli orientētā virziena izglītības programmā 1.klasē uzņemti sekojoši skolēni:


1.

Afanasjevs Artjoms

11.

Osipovs Aleksandrs

2.

Apeine Ilvita

12.

Podoļeca Albina

3.

Baklāns Mihails

13.

Poikāne Estere

4.

Bartulāne Katerīna

14.

Selezņeva Kristiāna

5.

Blusanoviča Paula

15.

Seidare Paula

6.

Golubeva Renāte

16

Strazda Lauma

7.

Kučāns Damiāns

17.

Stubure Viktorija

8.

Kuzmina Viktorija

18.

  Škutāne Viktorija

9.

Mikaskina Linda

19.

  Šteinberga–Šternboka Emija

10.

Mortuļeva Megija

20.

Vidiņš Ralfs

 

 

 

 


No oktobra līdz maijam notiek maksas nodarbības sagatavošanas klasei. Maksa mēnesī - 10,00 EUR.

Nodarbību grupām interesenti var pievienoties jebkurā laikā, uzrakstot iesniegumu skolas kancelejā.

Nodarbību laiki: otrdienas un piektdienās 16.05-15.45 (mūzikas grupām)

                              pirmdienās 19.05 un trešdienās 17.45 (deju grupai)


Rekvizīti vecāku līdzfinansējuma iemaksai

Ludzas novada pašvaldība

Reģ.nr. 90000017453

Konta Nr. LV09PARX0002240270024, AS Citadele

Uzmanību! Maksājumā obligāti jānorāda: bērna vārds, uzvārds, personas kods, par mūzikas vai deju sagatavošanas klasi


Ludzas Mūzikas pamatskola
Stacijas ielā 45, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701
Tālr. +371 65781334, e-pasts: muzskola.ludza@inbox.lv

 .