Kursi Lielbritānijā "Skolas darba attīstība, kvalitātes novērtēšana un pastiprināšana sākumskolās un vidusskolās" 

No 2015.gada 11.oktobra līdz 18.oktobrim es piedalījos Erasmus + programmā „School development and quality evalution & enhancement in primary and secondary schools” Hempšīras ceremoniālās grāfistes lielākajā pilsētā  Sauthemptonā. Ar kopējo iedzīvotāju skaitu lielāku nekā viens miljons šis ir viens no apdzīvotākajiem metropoles apgabaliem Apvienotajā Karalistē.  Pilsēta atrodas 120 km attālumā no Londonas un 30 km attālumā no Portsmutas. Tajā atrodas liela osta. Nozīmīgākie darba devēji pilsētā ir Sauthemptonas universitāte, Sauthemptonas lidosta, Ford Transit rūpnīca, kā arī vairāki citi uzņēmumi. Sauthemptonā ir bāzēts Anglijas Premjerlīgas futbola klubs - Southampton F.C. Mūsu lepnums Marians Pahars vairākas sezonas bija Latvijas izlases un Anglijas Premjerlīgas kluba Southampton F.C.līderis.

Viens no kursu noteikumiem – dzīvošana angļu ģimenē. Jau pirms došanās uz Sauthemptonu saņēmu e-pastu ar informāciju par manu Anglijas ģimeni, kura vēstīja, ka mani sagaidīs Lynn Robson. Nospriedu, ka tā laikam ir korpulenta angļu sieviete, bet liels bija mans pārsteigums, kad autoostā ar ziediem rokās 11.oktobra vakarā mani sagaidīja zolīds vītietis, kura vārds ir Lynn.

Pirmdien, 12.oktobrī. Rīta pusē bija iepazīšanās ar programmas dalībniekiem un pilsētas apskates ekskursija. Vēlāk tikāmies ar izglītības iestāžu darbiniekiem. Mr.Marks Bagusts,Comprehensive School direktors, stāstīja par izglītības sistēmu Lielbritānijā. Šeit ir obligātā izglītība visiem bērniem vecumā no 5 līdz 16 gadiem. Kopējā izglītības sistēma Lielbritānijā sastāv no sekojošām stadijām: Pre School: no 2 līdz 5 gadiem, Primary School: pamatskola vecumā no 7 līdz 13 gadiem, Secondary School: vidusskola vecumā no 13 līdz 18 gadiem, 

Foundation Programme – sagatavošanās programma mācībām augstskolā ilgst no pusgada līdz gadam. Obligāta visiem studentiem, kas ieguvuši vidējo izglītību ne angliski runājošā zemē, tai skaitā Latvijā.  Pagaidām skolēni tiek vērtēti līmeņos, bet jau ar nākošo gadu mainīsies vērtēšanas sistēma. Ieviesīs balles no 1 līdz 9, kur 9 ir augstākais vērtējums,bet 1 - zemākais vērtējums.

Atzīmēja, ka trūks skolotāju kadru, jo jaunieši nevēlas strādāt šajā specialitātē. Lielbitānijā pedagogi ir apmierināti ar samaksas sistēmu, kura atbilst kvalifikācijai, toties 47 % pedagogu cieš no depresijas, ko izraisa pārstrādāšanās.

Otrdien, 13.oktobrī. Apmeklējām Banisteras sākumskolu (Bannister Primary School). Šī skola ir intersanta ar to, ka šajā skolā bērni runā vairāk nekā 45 valodās-multikulturāla skola. Sakarā ar to, ka bērnu vecāki bieži maina darba vietas, skolēnu skaits ir nepastāvīgs. Ja pie viņiem ierodas bērns, kam ir problēmas ar angļu valodu, šim bērnam un viņa vecākiem tiek nodrošinātas bezmaksas angļu valodas nodarbības profesionāļa vadībā līdz tam brīdim, kamēr bērns var brīvi runāt angliski un iejusties klases kolektīvā. Skola pilnībā uzņemas atbildību par bērnu, bērns ir autoritāte. Pirmām kārtām tiek respektētas tieši bērna intereses un vajadzības. Mēnesī reizi skolas vadība aicina vecākus uz tējas tasi, lai veicinātu savstarpējo sadarbību. Katram skolotājam ir palīgs - asistents, kas palīdz vadīt stundas. Vērojot atklātās nodarbības, varēja saprast, ka to gaita ir ļoti pārdomāta, dažādājot aktivitātes. Interesanti, ka skolā nav zvanu, bet ir neuzkrītoši signāli, kas liecina par nodarbību beigām. Bērni ar speciālajām vajadzībām netiek atdalīti no pārējiem audzēkņiem.

Mani vairāk interesēja mūzika, bet šajā skolā mūzika ir kā izvēles nodarbība, kura notiek reizi nedēļā. Tas man liedza iespēju tuvāk iepazīties ar mūzikas mācīšanas metodiku.

Trešdien, 14.oktobrī. Tikšanās ar skolu inspektoru Ralf Batten. Visi inspektori ir bijušie skolotāji. Izskatot vecāku sūdzības, viņiem ir svarīgi ieraudzīt skolu bērna acīm. Inspektori skolā pavada divas dienas, kur vēro un analizē radušos situāciju. Pirmajā vietā ir bērns un viņa domas. Šādi ir jautājumi, ko inspektors uzdod bērniem: „Vai tu esi pasargāts? Vai tu jūties pasargāts?”. Skolā bērni jūtas droši, ko nevar teikt par ārpusskolu.

Ceturtdien, 15.oktobrī. Redbridge Secondary School. Pamatskolā bērni mācās 12 obligātos mācību priekšmetus: matemātiku, angļu valodu, dabas zinības (šajā blokā ietilpst ķīmija, fizika un bioloģija), ģeogrāfiju, vēsturi un daudz ko citu. Izlaiduma klasēs skolēniem ir iespēja padziļināti apgūt tos 3-5 mācību priekšmetus, kuros viņi specializēsies universitātē. Skolas direktors, administrācija, pedagogi un audzinātāji vadās no priekšnosacījuma, ka visi bērni ir talantīgi, netalantīgu bērnu nav vispār. Visās Lielbritānijas skolās bērniem ir skolas formas, kas viņiem nepatīk. Pastāv mobilo telefonu problēma, tāpēc skolā ir ierīkoti speciālie skapīši telefoniem,kurus nodod ieejot skolā un saņem, kad dodas mājās. Skolas somas ir mazas. Mājas darbi tiek sūtīti elektroniski. Klasēs ievēro disciplīnu, daudz strādā pa grupām, vērtē paši sevi. Skolotāju istaba ir ierīkota kā atpūtas stūrītis visām gaumēm  – iespaidīgi un netradicionāli.

Piektdien, 16.oktobrī. Darbs grupās un pārrunas par redzēto. Interesants jauninājums, kurš iespējams ātri ieies Eiropā - Google glasses – jaunākais tehnoloģijas sasniegums.

Svētdien, 18.oktobrī. Šī ir mana pēdējā diena viesmīlīgā Lynn ģimenē, atvadāmies autoostā, un es dodos uz Gatvikas lidostu. Izbaudu tomātu zupu un, protams, tradicionālo angļu ēdienu - fish and chips.

Sestdien, 17.oktobrī. Ekskursija uz Vinčesteru. Tā ir neliela pilsēta Anglijas dienvidos, Hempšīras grāfistē. Atrodas pavisam netālu no Lamanša jūras šauruma un Sauthemptonas pilsētas, kādu laiku bijusi Anglijas karaļa rezidences vieta un galvaspilsēta. Ievērojamākā vieta - Vinčesteras katedrāle, kura ir viena no lielākajām Eiropā. The Great Hall – šeit atrodas apaļas formas dekors. Saskaņā ar leģendu, karalis Artūrs ieviesis apaļo galdu, pie kura tika risināti ļoti svarīgi militāri un sadzīviski lēmumi. Galds tika veidots apaļš, lai visi pie tā sēdošie justos līdzvērtīgi. Tā teikt neliels pirmssolis uz demokrātiju.Noteikti ieteiktu kolēģiem iesaistīties Erasmus+ KA1 programmās, lai gūtu jaunus iespaidus un pieredzi radošam darbam.

Paldies par piedāvāto iespēju Eiropas Savienības Erasmus+ KA1 programmai, projekta koordinatorei Diānai Vanagelei, skolas administrācijai un Ludzas novada pašvaldībai.

KEEP CALM AND CARRY ON....(Esi mierīgs un tā turpini...)

Inese Apeine,

Ludzas Mūzikas pamatskolas

flautas spēles skolotāja.