Angļu valodas kursi Prāgā (Čehija)

Ludzas Mūzikas pamatskolas skolotāja Dace Tihovska veiksmīgi izgāja nedēļas angļu valodas kursus Čehijas Republikā un saņēma Europass sertifikātu.Skolotājas Daces Tihovskas pārdomas par mobilitāti:

Erasmus + programmas ietvaros no 2014. gada 20.līdz 23.oktobrim devos uz Čehijas galvaspilsētu Prāgu ar mērķi pilnveidot svešvalodu zināšanas, iepazīties ar Eiropas valstu izglītības sistēmu un kultūru, veidot sadarbību ar citu dalībvalstu pedagogiem.

Programmu Čehijā realizēja Starptautiskais mācību centrs. Pirmajā mācību dienā tika organizēta iepazīšanās ar sadarbības partneriem no Francijas, Turcijas, Rumānijas un Zviedrijas, šo valstu izglītības sistēmu, tradīcijām un kultūru. Katras valsts dalībnieki prezentēja savu valsti ar savu tautasdziesmu. Sakarā ar to, ka vienīgā pārstāvēju Latviju, tad iepriekšējā pieredze tradicionālajā dziedāšanā man šoreiz ļoti palīdzēja. Sadarbības partnerus iepazīstināju ar tautasdziesmu „Skaista mana tēva sēta”, kuras dziedāšanā iesaistīju arī visus partnerus, dziedot refrēnus ē un o. Dziesma saņēma skaļas ovācijas. Bija patīkami vērot, ka citās Eiropas valstīs arī ir cieņā tradicionālā dziedāšana un mūzika.

Pēcpusdienā devāmies iepazīt Prāgas ievērojamākos kultūrvēstures objektus, kas arī bija valodas stunda, jo gide ekskursiju vadīja angļu valodā.

Tika organizēta iepazīšanās ar Čehijas izglītības sistēmu un  procesu, apmeklējot  izglītības iestādes Prāgā.  Vispārīgi lielu atšķirību nav. Skolas gads sākās 1. septembrī un noslēdzās 30. jūnijā. Izglītības sistēma ir veidota sekojoši: pirmsskolas izglītība, pamatskolas izglītība, vidusskolas izglītība. Interesanti bija vērot dažādas skolēnu darbiņu izstādes, kas bagātīgi bija izvietotas pie sienām visos skolas gaiteņos. Priecēja arī fakts, ka skolēni bija ģērbušies skolas formā.

Nākamajā dienā sākās valodas apmācības process gan izmantojot jaunākās informācijas tehnoloģijas, gan interaktīvas mācību metodes. Manā darba grupā bija partneri no Francijas un Rumānijas, tāpēc tuvāk iepazinu arī šo tautu mentalitāti, valodu, kultūru un izglītības procesu.

Paldies projekta koordinatorei, angļu valodas skolotājai Diānai Vanagelei, Ludzas novada pašvaldībai par iespēju pilnveidoties!

Ikvienam novēlu iepazīt Eiropas pērli, pilsētu ar lieliski saglabātu vēsturisko centru, kurš iekļauts UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā - brīnišķīgo Prāgu!