Kontakti

Tālrunis:        +371  65781334 (kanceleja)

                             +371    65794146 (Dežurants skolas garderobē)

Skolas e-pasts: muzika@ludzasnovads.lv

Adrese:   Stacijas iela 45, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

Direktore Lolita Greitāne -  65794142, 29488376 (mob.tālr.), e-pasts: lolita.greitane@ludzasnovads.lv

Direktores vietniece izglītības jomā Evita Podoļeca - 26547291 (mob.tālr.), e-pasts: evita.podoleca@ludzasnovads.lv


Ludzas novada pašvaldības datu aizsardzības speciāliste
Sniedze Irbe
T. 22331383, 65707140

Skolas rekvizīti:

Ludzas novada pašvaldība

Raiņa iela 16, Ludza LV-5701

Reģ.nr. 90000017453

Konta Nr. LV09PARX0002240270024, AS Citadele

Konta Nr. LV17HABA0551022164211, AS Swedbank
Sazinieties ar mums: