Skolas bibliotēka

Mūsu skolā darbojas bibliotēka. Tajā pieejami datori ar interneta pieslēgumu, kurus audzēkņi  izmanto patstāvīgam un individuālam darbam. Bibliotēkā atrodas arī fonotēka. Visi bibliotēkas fondi ir ievadīti bibliotēku informatizācijas sistēmā Alise.

            Skolas bibliotēkā atrodas visi Skolas darbam nepieciešamie metodiskie materiāli. Skolas bibliotekāre konsultē pedagogus un audzēkņus par bibliotēkā pieejamajiem materiāliem.

            Skola nodrošina audzēkņus ar mācību grāmatām un notīm. Mācību grāmatu fonds tiek papildināts regulāri.  Iespēju robežās katru gadu tiek iegādātas arī metodiska rakstura grāmatas, daiļliteratūra, prese.

            Uz 2021. gada 1. janvāri bibliotēkas fondā ir 15037grāmatu, t.sk. 11998 nošu izdevumu, 163 CD, 932 skaņuplates, 44 audiokasetes, 28 videokasetes, 22 DVD.

Ludzas Mūzikas pamatskolas bibliotēkas darba laiks 2021./2022.mācību gadā

Pirmdiena    10.30-13.00      13.30-18.00

Otrdiena        10.30-12.30       15.30-17.30

Trešdiena    11.30-12.30      17.00-18.00

Ceturtdiena   9.30-12.30       17.00-18.00

Piektdiena     9.30-13.00       13.30-16.00


Bibliotekāre Sarmīte Stapule