Izglītības programmas

Ludzas Mūzikas pamatskolā tiek īstenotas šādas izglītības programmas:

 Nr.p.k. Izglītības programmas nosaukums Izglītības programmas
kods
 Mācību plāni
apmācības periodam
1. Pamatizglītības pirmā posma (1.-4.klase) programmā (ar augstākiem plānotajiem rezultātiem mūzikā) 11017111  Mācību plāns
 2.Vokālā mūzika – Kora klase  20V 212 061 1
  Mācību plāns
 3. Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle 20V 212 011 1
 Mācību plāns
 4. Pūšaminstrumentu spēle – Eifonija spēle 20V 212 031 1
 Mācību plāns
 5. Pūšaminstrumentu spēle – Trompetes spēle 20V 212 031 1
 Mācību plāns
 6. Pūšaminstrumentu spēle – Mežraga spēle 20V 212 031 1
 Mācību plāns
 7. Pūšaminstrumentu spēle – Saksofona spēle  20V 212 031 1
 Mācību plāns
 8. Pūšaminstrumentu spēle – Klarnetes spēle  20V 212 031 1
 Mācību plāns
 9. Pūšaminstrumentu spēle – Flautas spēle 20V 212 031 1
 Mācību plāns
 10. Pūšaminstrumentu spēle - Trombona spēle
 20V 212 031 1
 Mācību plāns
 11. Stīgu instrumentu spēle – Vijoļspēle 20V 212 021 1
 Mācību plāns
 12. Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle 20V 212 011 1
 Mācību plāns
 13. Deja-Dejas pamati 20V 212 101 1
Mācību plāns
 14. Sitaminstrumentu spēle