Ludzas Mūzikas pamatskolas pedagogu kolektīvs 2022./2023.m.g.


  • Pirmajā rindā no kreisās: Inga Afanasjeva, Marina Marčenoka, Dace Līvmane, Evita Podoļeca,Lolita Greitāne, Jana Andrejeva, Dace Tihovska, Aija Razumovska, Viktorija Tirša, Aleksandra Filatova
  • Otrajā rindā no kreisās: Aina Petrovska, Ilze Loce, Gaļina Garbuzova, Elvīra Jakovļeva, Ilga Greivule, Sandra Kučāne, Ērika Piterāne, Romāns Seņkovs, Mārtiņš Dzindzuks
  • Trešajā rindā no kreisās: Aina Kairova, Dzintra Batņa, Sarmīte Stapule, Aleksandrs Maļkevičs, Oksana Štrauha, Ērika Stalidzāne, Irēna Ždanova