Ludzas Mūzikas pamatskolas pedagogu kolektīvs 2020./2021.m.g.

  • Pirmajā rindā no kreisās: Dace Tihovska, Evita Podoļeca, Lolita Greitāne, Ilga Greivule, Elvīra Jakovļeva
  • Otrajā rindā no kreisās: Ilze Loce, Agrita Pontaga, Ilze Vizule, Iluta Kaupuža, Inga Afanasjeva, Sarmīte Stapule, Aija Razumovska, Dace Līvmane
  • Trešajā rindā no kreisās: Romāns Seņkovs, Irēna Ždanova, Dzintra Batņa, Jana Andrejeva, Marina Marčenoka, Ērika Piterāne, Ērika STalidzāne, Sandra Kučāne, Margarita Onufrijeva, Nikolajs Makarenko