Skolas padome 2022./2023.m.g.

Priekšsēdētāja - Diāna Ozoliņa-Kotova

Priekšsēdētājas vietniece - Inese Mikaskina

Locekļi -  vecāku pārstāvji      -    Agneta Krutova

                                                             Janīna Rudoviča

                                                     Benita Cabule

                                                     Laima Poikāne

             pedagogu pārstāvji      -  Dace Līvmane

                                                            Elvīra Jakovļeva

                Skolas direktore   -        Lolita Greitāne