Skolas padome 2021./2022.m.g.

Priekšsēdētāja - Diāna Ozoliņa-Kotova

Locekļi -  vecāku pārstāvji      -    Agneta Krutova

                                                             Veronika Nasaļska

                                                     Benita Cabule

                                                         Inese Mikaskina

                                                     Laima Poikāne

             pedagogu pārstāvji      -  Dace Līvmane

                                                            Elvīra Jakovļeva

                Skolas direktore   -        Lolita Greitāne