Pūšaminstrumentu spēles audzēkņu Valsts konkursa II kārta

27.01.2015. Rēzekne