Tradicionālās dziedāšanas konkurss  „DZIESMU DZIEDU, KĀDA BIJA 2015”

 - pusfināls, 2015. gada 26. martā, Rēzeknē;

- fināls, 2015. gada 26. aprīlī, Rīgā.