Pūšaminstrumentu spēles audzēkņu valsts konkursa III kārta
2015. gada 20.- 22. februārī, Rīgā