XII vokālistu konkurss "Dziedu Dievmātei"

Aglonas bazilikas Kora skola, 2015.gada 13. maijā