Antonīnam Dvoržākam veltītais jauno vijolnieku, altistu un čellistu konkurss "Ceļā uz meistarību"

Rīgā, 2016.gada 1.aprīlī