Tradicionālās kultūras apgūšanas un pārmantošanas programmas "Pulkā eimu, pulkā teku 2016" Ziemeļlatgales novada sarīkojumā "Teci rikšus kumeliņi" Ludzā, 2016.gada 15. aprīlī