VI Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu pūšaminstrumentu konkurss Ozolniekos, 2016. gada 11. maijā