Profesionālās ievirzes izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle - Akordeona spēle V mūzikas skolu audzēkņu ansambļu un kameransambļu konkurss Madlienā, 2016.gada 26. novembrī.