Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Vokālā mūzika - kora klase audzēkņu valsts konkursa III kārta Rīgā, 14.02.2017