II Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku Mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkurss "Skani, tēvu zeme!", 19. 10.2017, Ilūkstē