IX Staņislava Broka Jauno dziedātāju konkurss Daugavpilī, 17.01.2018