Profesionālās ievirzes 10V un 20V izglītības programmas kopas Stīgu instrumentu spēle (vijole, alts, čells, kontrabass) audzēkņu Valsts konkursa II kārta Rēzeknē, 16.01.2018