IV Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss vijoļspēles specialitātes audzēkņiem Vangažos, 13.03.2019