Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle - Akordeona spēle audzēkņu valsts konkurss