IV Starptautiskais Jauno dziedātāju Ziemassvētku dziesmu konkurss, 2022 decembris, Daugavpilī