VIII Latgales mūzikas skolu IP Pūšaminstrumentu spēle, IP Sitaminstrumentu spēle audzēkņu konkurss, 03.martā Rēzeknē