Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle - Vijoles (alta, čella, kontrabasa) spēle audzēkņu Valsts konkursa II kārta Rēzeknē - 27.01.2023