Instrumentālistu -solistu un instrumentālo ansambļu festivāls skolām ar augstākajiem sasniedzamajiem rezultātiem mūzikā "Ziemassvētki skan" Tukumā, 09.12.2022