Tradicionālās dziedāšanas konkurss "Dziesmu dziedu, kāda bija".