Mācību darbs 2022./2023. mācību gadā


  1. Izglītības process notiek klātienē.

    Izvērtējot epidemioloģisko situāciju izglītības iestādē, atsevišķos gadījumos izglītības iestādes vadītājs ir tiesīgs pieņemt ar skolas dibinātāju saskaņotu lēmumu par izmaiņām mācību darba organizācijā.

  2. Testēšana tiek veikta tikai atsevišķos gadījumos,
    ja parādās saslimšanas simptomi vai plašāka inficēšanās skolā
  3. Izglītības sektorā netiek noteikta īpaša vakcinācijas kārtība/prasības.
  4. Izglītības iestāde informē izglītojamos un vecākus izglītības iestādes tīmekļa vietnē, e-klases pastā par aktuālo saslimstību ar Covid-19, noteiktajiem papildus drošības pasākumiem.
  5. Izolācija ir jāievēro tikai tiem izglītojamiem vai darbiniekiem, kuriem apstiprināta inficēšanās ar SARS-CoV-2 vīrusu vai ir pozitīvs antigēna tests (tai skaitā paštests).

Rudens brīvdienas: 2022. gada 24.-28. oktobris

Ziemas brīvdienas: 2022. gada 26. decembris - 2023. gada 6. janvāris

Pavasara brīvdienas: 2021. gada 13.-17. marts

Vasaras brīvdienas:  2023. gada 1.jūnijs - 31. augusts

Pamatizglītības programmas 1.klašu skolēniem papildu brīvdienas no 2023.gada 6. līdz 10.februārim


Stundu saraksti

Mācību materiāli