Mācību darbs 2021./2022. mācību gadā

UZMANĪBU! Sakarā ar pandēmijas COVID-19 ierobežojumiem, iespējamas izmaiņas!!!

Izmaiņām līdzi sekojiet sadaļā Jaunumi

Rudens brīvdienas: 2021. gada 18.-22. oktobris

Ziemas brīvdienas: 2021. gada 22. decembris - 2022. gada 4. janvāris

Pavasara brīvdienas: 2021. gada 14.-18. marts

Vasaras brīvdienas:  2021. gada 1.jūnijs - 31. augusts

Pamatizglītības programmas 1.klašu skolēniem papildu brīvdienas no 2022.gada 7. līdz 11.februārim

Projektu dienasStundu saraksti

Mācību materiāli