Rekvizīti vecāku līdzfinansējuma iemaksai

Ludzas novada pašvaldība

Reģ.nr. 90000017453

Konta Nr. LV09PARX0002240270024, AS Citadele

Uzmanību! Maksājumā obligāti jānorāda: bērna vārds, uzvārds, personas kods, par mūzikas skolu (vai par sagatavošanas klasi)

Maksa par mūzikas skolu: 10 EUR mēnesī (kopā gadā 90 EUR)

                                     

Maksa par sagatavošanas klasi - 15 EUR mēnesī, jānomaksā līdz 25.datumama par nākamo mēnesi

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Klavieru skaņotājs:

Ivars Igaunis - tālr. 22018427

Mentālās aritmētikas trenere:

Skaidrīte Žukova - tālr. 29793281

Zobu higiēniste:

Dace Cibaņuka - tālr. 26425993