INFORMĀCIJA PAR UZŅEMŠANU 1. KLASĒ 2021./2022.mācību gadam!


28.maijā sākot no plkst. 16.00 pēc individuāla grafika notiks iestājpārbaudījums mūzikā.

Tiem, kuri jau ir iesniegumus iesnieguši, uz iesniegumā norādīto e-pastu un tālruņa numuru ir nosūtītas ziņas par eksāmena norisi un ierašanās laiku.

Tiem, kuri iesniegumu vēl nav iesnieguši, lūgums pirms tam sazināties pa tālruni, lai saskaņotu ierašanās laiku.

Tālrunis saziņai - 26547291.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

No 2021.gada 1.aprīļa līdz 28.maijam ieskaitot   Ludzas Mūzikas pamatskolā tiek pieņemti iesniegumi uzņemšanai 1.klasē:
  • profesionālās ievirzes izglītības programmā mūzikā vai dejā
  • pamatizglītības pirmā posma (1.-4.klase) programmā (ar augstākiem plānotajiem rezultātiem mūzikā)  (tiesības apgūt pamatizglītības programmu ir tikai tiem izglītojamiem, kuri apgūst kādu no profesionālās ievirzes izglītības programmām)

Iesniegumus pieņem:

  • sūtot pa pastu (adrese: Ludzas Mūzikas pamatskola, Stacijas iela 45, Ludza, LV-5701)
  • atstājot pie skolas dežuranta (katru darba dienu no plkst. 8.00-17.00)
  • ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu, nosūtot uz e-pasta adresi: muzika@ludza.lv

Iesnieguma veidlapa

Ar skolā īstenojamajām izglītības programmām varat iepazīties ŠEIT

Saistošie dokumenti:

Iestājpārbaudījums (muzikālo dotību pārbaude) notiks maija beigās-jūnija sākumā. Par iestājpārbaudījuma konkrētu laiku un norises kārtību informēsim atsevišķi.

Iestājpārbaudījuma  mūzikā prasības:

  • bērnam jānodzied iepriekš sagatavota brīvas izvēles dziesma bez pavadījuma,
  • skolotājs demonstrē un bērns atkārto dzirdētās ritma frāzes (divu līdz četru taktu robežās),
  • skolotājs demonstrē īsu melodijas frāzi (divu līdz četru taktu robežās) un bērns atkārto,

Informācija uzziņām: 29488376, 26547291.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Rekvizīti vecāku līdzfinansējuma iemaksai

Ludzas novada pašvaldība

Reģ.nr. 90000017453

Konta Nr. LV09PARX0002240270024, AS Citadele

Uzmanību! Maksājumā obligāti jānorāda: bērna vārds, uzvārds, personas kods, par mūzikas vai deju sagatavošanas klasi