INFORMĀCIJA PAR UZŅEMŠANU 1. KLASĒ 2022./2023.mācību gadam!


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Iesniegumus pieņem no 2022.gada 2.maija:
  • sūtot pa pastu (adrese: Ludzas Mūzikas pamatskola, Stacijas iela 45, Ludza, LV-5701)
  • atstājot pie skolas dežuranta (katru darba dienu no plkst. 8.00-17.00)
  • ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu, nosūtot uz e-pasta adresi: muzika@ludzasnovads.lv

Iesnieguma veidlapa

Ar skolā īstenojamajām izglītības programmām varat iepazīties ŠEIT

Saistošie dokumenti:

Iestājpārbaudījums (muzikālo dotību pārbaude) notiks maija beigās-jūnija sākumā. Par iestājpārbaudījuma konkrētu laiku un norises kārtību informēsim atsevišķi.

Iestājpārbaudījuma  mūzikā prasības:

  • bērnam jānodzied iepriekš sagatavota brīvas izvēles dziesma bez pavadījuma,
  • skolotājs demonstrē un bērns atkārto dzirdētās ritma frāzes (divu līdz četru taktu robežās),
  • skolotājs demonstrē īsu melodijas frāzi (divu līdz četru taktu robežās) un bērns atkārto,

Informācija uzziņām: 29488376, 26547291.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Rekvizīti vecāku līdzfinansējuma iemaksai

Ludzas novada pašvaldība

Reģ.nr. 90000017453

Konta Nr. LV09PARX0002240270024, AS Citadele

Uzmanību! Maksājumā obligāti jānorāda: bērna vārds, uzvārds, personas kods, par mūzikas vai deju sagatavošanas klasi