Vijolnieku konkurss

Latgales jauno vijolnieku konkurss

Kopš 2016.gada Ludzas Mūzikas pamatskola organizē Latgales jauno viljonieku konkursu, kas tradicionāli notiek vienu reizi gadā. Konkursā piedalās Latgales reģiona mūzikas skolu audzēkņi.

I Latgales jauno vijolnieku konkurss - 2016.gads

II Latgales jauno vijolnieku konkurss - 2019.gads

III Latgales jauno vijolnieku konkurss - 2020.gads