Ludzas Mūzikas pamatskola uzņem jaunus audzēkņus!

26. mai. 2016, Nav komentāru
Š.g. 26.maijā norisinājās uzņemšanas pārbaudījums profesionālās ievirzes izglītības programmās. Pavisam tika uzņemti 26 audzēkņi dažādās specialitātēs. Pamatizglītības programmā 1.klasē tika uzņemti 20 skolēni.
Izrakstu no uzņemšanas eksāmena komisijas sēdes protokola varat lasīt ŠEIT.

Dziesmas veltījums Aglonas Dievmātei!

13. mai. 2016, Nav komentāru
2016. gada 11. maijā, Aglonas bazilikas Baltajā zālē notika XIII Jauno vokālistu konkurss "Dziedu Dievmātei".
Ar katru gadu dalībnieku skaits palielinās, līdz ar to arī konkurence ir sīvāka. Šogad kopumā piedalījās 52 vokālisti no Daugavpils, Ogres, Rīgas, Ilūkstes, Rēzeknes, Dagdas, Jēkabpils, Viļānu, Špoģu, Aglonas, Preiļu un Ludzas mūzikas skolām.
Mūsu skolu šogad pārstāvēja Marta Petrovska un Ērika Strode (ped. A. Razumovska, koncertmeistare M. Marčenoka). Kamila Makarova un Agnese Mašņikova (ped. L. Greitāne, koncertmeistare I. Afanasjeva) ieguva 3. vietas diplomus, savukārt Kamilla Jepremjana un Kristiāna Kučāne (ped. E. Podoļeca, koncertmeistare I. Afanasjeva ) ieguva 4. vietas diplomus, jeb ATZINĪBAS. Un balvu par labāko tautasdziesmas izpildījumu B grupā ieguva Kristiāna Kučāne. Paldies bērniem un pedagogiem par ieguldīto darbu! Malači!

Mūsu pūtēji Ozolniekos!

13. mai. 2016, Nav komentāru
11.maijā Ozolniekos notika VI Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu Pūšaminstrumentu spēles konkurss.Ludzas Mūzikas pamatskolu pārstāvēja: flautisti Paula Baranova, Dairis Brilis (ped.Inese Apeine, kcm Irina Kigitoviča), klarnetiste Marta Molodavčenko (ped. Arnis Krancāns, kcm Irēna Ždanova), trompetists Ivars Ivulāns (ped. Romāns Seņkovs, kcm Irina Kigitoviča) un flautiste Amanda Konovalova, kura sīvā 60 bērnu konkurencē izcīnīja II vietu (ped.Inese Apeine, kcm Irina Kigitoviča). Malacis!
PALDIES bērniem un pedagogiem par ieguldīto darbu! Varam būt lepni par mūsu pūtējiem!

Erasmus + personāla īstermiņa apmācības pasākums Stambulā

5. mai. 2016, Nav komentāru

No 17.aprīļa līdz 23.aprīlim Ludzas Mūzikas pamatskolas pedagogu grupa – Ērika Stalidzāne, Sarmīte Stapule un projekta koordinatore Diāna Vanagele- projekta “Erasmus +” ietvaros devās uz kopīgu personāla īstermiņa apmācības pasākumu Stambulā (Turcija). Mūsu projekta tēma “Pārvērtības klasē ar paplašināto realitāti”, tajā ir iesaistītas 6 partnervalstis – Lietuva, Portugāle, Grieķija, Horvātija, Turcija un Latvija.


Pirmās projekta tikšanās transnacionālajā sanāksmē, notika februāra sākumā Latvijā, Ludzas Mūzikas pamatskolā, kur tika apgūtas programmas, “Aurasma”, “QR kodi”. Šobrīd Ludzas Mūzikas pamatskolas bibliotēkā tiek apstrādātas akcijā “Es jau izlasīju- izlasi arī Tu!” bērnu skolai uzdāvinātās grāmatas, izmantojot QR kodus.

Projekta darbs notika Stambulas Engin Can Gure Ortaokulu skolā, kurā mācās 1968 skolēni un strādā 54 skolotāji. Skolai ir 2 lieli korpusi, kas kopā ir savienoti ar āra  sporta laukumu. Mācības skolā sākas plkst. 7.00 un notiek divās maiņās. Klases ir ļoti lielas- virs 50 skolēniem. Pedagogu darbs ir ļoti prestižs un labi apmaksāts.


Skolā mūs sagaidīja ļoti viesmīlīgi, un darba dienas bija saplānotas spraigas. Pirmajā dienā mūs iepazīstināja ar skolu, tika parādīti daži skolēnu priekšnesumi- tradicionālie dziedājumi, ģitārspēles ansamblis un tautas dejas. Iepazināmie ar Turcijas izglītības sistēmu.

Apguvām darbu ar “SurveyMonkey” aplikāciju. 


https://www.surveymonkey.com/

Tā ir aplikācija, ar kuras palīdzību ir iespēja veidot dažādas aptaujas, kur rezultātus automātiski apkopo programma.  Šīs  zināšanas ir nepieciešamas , lai dalītos pieredzē ar kolēģiem  savās skolās. Šī programma atvieglos skolotāju darbu, veicot visdažādākās aptaujas  savā klasē. Pirmajās dienās tika izstrādātas 6 projekta aptaujas, kuras noslēgumā tiks izmantotas  katrā projekta partnerskolā. Pēc šīm aptaujām tiks analizēta projekta darbība.

Tika izveidotas šādas aptaujas:

1.      Aptauja par projekta aktivitātēm skolotājiem.

2.      Aptauja par projekta aktivitātēm skolēniem.

3.      Aptauja skolēniem par skolēnu  grupu īstermiņa apmaiņu.

4.      Aptauja vecākiem par skolēnu  grupu īstermiņa apmaiņu.

5.      Aptauja skolotājiem par starptautiskajām skolotāju sanāksmēm.

6.      Noslēguma aptauja projektu koordinatoriem.

Vēlākā darba posmā mācījāmies šīs aptaujas izvietot “SurveyMonkey” aplikācijā angļu valodā. Katra partnervalsts pārtulkoja šīs anketas savā valodā, lai projektā veiktu savā skolā projekta aktivitāšu un rezultātu apkopojumu, izmantojot “SurveyMonkey” aplikāciju.

Projekta norises laikā darba grupai bija iespēja iepazīties ar Stambulas kultūrvēsturisko mantojumu un salīdzināt ar savas valsts vērtībām.


Lielu paldies sakām Ludzas mūzikas skolas vadībai, Ludzas novada pašvaldībai par atbalstu projekta īstenošanā.

Koris atgriezies no koncerta Baltkrievijas pilsētā Polockā!

3. mai. 2016, Nav komentāru

Ar panākumiem no Starptautiskā akordeonistu konkursa "Naujene - 2016"

19. apr. 2016, Nav komentāru
2016. gada 12. aprīlī notika  XIV Starptautiskais akordeonistu - solistu konkurss "Naujene 2016" Daugavpilī.
Šoreiz mūsu skolu pārstāvēja divi braši zēni Arnis Malakovs (ped. Boriss Ivanovs) un Valdis Griševs (ped. Ērika Stalidzāne). Konkursā piedalījās audzēkņi no Lietuvas, Baltkrievijas, Igaunijas, Latvijas, Polijas mūzikas skolām. Abu zēnu grupās piedalījās vairāk nekā 20 konkursanti.
Sīvā konkurencē Valdis Griševs ieguva 2. pakāpes diplomu, un Arnis Malakovs - 1. pakāpes diplomu!
Paldies zēniem un viņu pedagogiem par ieguldīto darbu!

XI Latgales jauno pianistu konkurss Balvos

14. apr. 2016, Nav komentāru

2016.gada 8. aprīļī notika XI Latgales jauno pianistu konkurss Balvos, kur pulcējās labākie pianisti no Latgales.
 Mūsu skolu šogad pārstāvēja un guva panākumus 3 audzēkņi:
 Ņikita Afanasjevs - 5.klase  (ped. Irina Kigitoviča) - 1. vieta,
 Evija Greivule - 3.klase (ped. Ērika Piterāne) - 3. vieta,  
 Dženeta Gucāne - 5.klase (ped. Marina Marčenoka) - Diploms .
 Konkursantus vērtēja Pāvula Jurjāna mūzikas skolas direktors, klavieru pedagogs Viesturs  Mežgailis, Pāvula Jurjāna Mūzikas skolas klavieru nodaļas vadītāja Ingrīda Reinholde un JIRMV direktora vietniece mācību darbā, klavieru pedagoģe Ilga Viļuma.


Paldies mūsu skolas audzēkņiem un pedagogiem par ieguldīto darbu! Apsveicam!

"Skaņā bolsa" divas balvas atceļo uz Ludzu

8. apr. 2016, Nav komentāru
6.aprīlī JIRMV lielajā zālē norisinājās 5.Jauno vokālistu konkurss “Skaņais Bolss”. Tajā piedalījās 37 jaunie dziedātāji no Rēzeknes, Balviem, Ilūkstes, Aglonas, Viļāniem, Ludzas, Baltinavas un Rīgas. Konkursu vērtēja žūrija: Rudīte Zariņa – RDKS vokālā pedagoģe, dziedātājs Dainis Skutelis, dziedātāja un vokālā pedagoģe Guntra Kuzmina.
Jaunie dziedātāji cīnījās par metālmākslinieka Norberta Kudiņa veidotajām balvām, kā arī dažādām konkursa sponsoru dāvanām.
Kā īpaša dāvana konkursa dienā nāca klajā arī jaunais nošu krājums – Sandras Mežores apdarinātās latgaliešu tautasdziesmas.
  

Ludzas Mūzikas pamatskolu pārstāvēja Kamila Makarova (ped. L.Greitāne), Marta Petrovska (ped. A.Razumovska), Ērika Strode (ped. A.Razumovska), Kamilla Jepremjana (ped. E.Podoļeca), Ērika Kairova (ped. E.Podoļeca) un Agnese Mašņikova (ped. L.Greitāne).
B grupā 1.vietu un galveno balvu ieguva Kamila Jepremjana, C grupā - Agnese Mašņikova. Apsveicam meitenes!
Paldies audzēkņiem, pedagogiem Evitai Podoļecai, Lolitai Greitānei un Aijai Razumovskai un koncertmeistarēm Ingai Afanasjevai, Marinai Marčenokai un Irinai Kigitovičai!

Ceļā uz meistarību

5. apr. 2016, Nav komentāru


Šī gada 1.aprīlī 7.klases audzēkne Agnese Greitāne piedalījās un ieguva 3.vietu (jāteic, ka 1.un 2.vieta netika piešķirta) 10. jauno vijolnieku, altistu un čellistu konkursā "Ceļā uz meistarību" Bolderājas mūzikas un mākslas skolā Rīgā.
Agneses vijoļspēles skolotāja ir Margarita Onufrijeva, koncertmeistare Irina Kigitoviča.
Konkursā piedalījās audzēkņi no septiņu līdz piecpadsmit gadu vecumam no dažādām Rīgas un Latvijas mūzikas skolām.Šogad konkursa īpašā tēma - etīdes un vingrinājumi (viena etīde iekļauta obligātā programmā).
Apsveicam Agnesi un viņas skolotāju un koncertmeistari!

VI Starptautiskais A. Žilinska jauno pianistu konkurss Jēkabpilī!

23. mar. 2016, Nav komentāru
2016.gada 18. martā Jēkabpilī notika VI Starptautiskais A. Žilinska jauno pianistu konkurss. No mūsu skolas piedalījās E. Greivule 3.klase (ped. E. Piterāne) un Dž. Gucāne 5.klase (ped. M. Marčenoka).

Lasīt tālāk »

Jauno pianistu Debija 2016 Rīgā!

21. mar. 2016, Nav komentāru
2016.gada 10. martā Rīgā,  Juglas Mūzikas skolā notika II jauno pianistu festivāls Debija 2016 . Festivālā piedalījās Latvijas Mūzikas skolu audzēkņi trijās vecuma grupās: sagatavošanas klase, 1.klase un 2.klase. Jaunie mūziķi atskaņoja Leopolda vai Volfganga amadeja Mocarta skaņdarbus, kā arī brīvas izvēles klavierminiatūras. Konkursā  piedalījas 15 mūzikas skolu audzēkņi, tostarp J. Mediņa MS, A. Dombrovska MS, Gulbenes MS, Latgales priekšpilsētas MS, P. Jurjāna MS.u.c.
 Arī mūsu 1.a klases audzēkne Ieva Ļahnoviča kopā ar savu skolotāju Marinu Marčenoku piedalījas un guva Atzinību par veiksmīgu sniegumu, kā arī ieguva speciālo žūrijas balvu!
Prieks par mūsu jauno pianistu drosmi un panākumiem!


IV Starptautiskais Lūcijas Garūtas jauno pianistu konkurss Siguldā

21. mar. 2016, Nav komentāru
2016. gada 14. martā Siguldas Mākslu skolā "Baltais flīģelis" notika IV Starptautiskais Lūcijas Garūtas jauno pianistu konkurss. Mūsu skolu konkursā pārstāvēja divi audzēkņi,  Alekss Podoļecs 1.klase un Ņikita Afanasjevs 5. klase, pedagogs Irina Kigitoviča. Konkursā piedalījās audzēkņi vairāk nekā no 25 Latvijas Mūzikas skolām.
Sīvā konkurencē Ņikita Afanasjevs izcīnija Atzinības rakstu, kas ir līdzvērtīgs 4. vietai. Apsveicam!

Paldies skolotājai un bērniem par iegudīto darbu!

Koru konkursa Zelta diploms atceļojis uz Ludzu!

16. mar. 2016, Nav komentāru

Ludzas Mūzikas pamatskolas Koru klases koris cītīgi gatavojies prestižam konkursam


11. un 12. martā notika IV Jāzepa Vītola bērnu un jauniešu koru un vokālo ansambļu konkurss... Lai skan! Tas bija veltīts Jēkaba Graubiņa 130. jubilejas gadadienai. Lai godinātu dižā komponista piemiņu, katrs kora kolektīvs izpildīja vismaz vienu Jēkaba Graubiņa skaņdaru a cappella. Konkursu vērtēja Mūzikas akadēmijas mācībspēki un studenti, topošie skolu koru diriģenti un vokālo ansambļu vadītāji. Konkursā piedalījās 1627 dziedātāji, 54 kolektīvi deviņās kategorijās (vokālie ansambļi un kori ar dažādu vecumu dziedātājiem).

Lasīt tālāk »

Vijolnieku ansamblis piedalījās festivālā Daugavpilī

16. mar. 2016, Nav komentāru

Šī gada 9 .martā Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā notika Latgales mūzikas un mākslas skolu stīgu instrumentu nodaļas (lociņinstrumenti) audzēkņu- solistu un ansambļu festivāls PAVASARA STĪGAS2016. Festivālā piedalījās 26 solisti, 5 ansambļi un orķestris. Festivāla dalībnieki bija sabraukuši no J.Graubiņa MMS, Krāslavas MS, Viļakas MS, Balvu MS, Naujenes MMS, Pļaviņu MS, Ilūkstes MMS, Preiļu MMS, A.Žilinska MS, Ludzas MPS un St.Broka DMV.


Lasīt tālāk »

Akordeona nodaļas koncerts izskanējis

15. mar. 2016, Nav komentāru

10. martā, svētku noskaņās, Ludzas Mūzikas pamatskolā notika akordeona nodaļas audzēkņu un pedagogu koncerts. Tā ir šīs skolas skaista tradīcija – rīkot atsevišķu nodaļu koncertus. Uz tiem tiek aicināti audzēkņu tuvinieki un draugi, ikviens mūzikas cienītājs. Mērķis – nodemonstrēt izkoptos talantus un veicināt interesi par mācībām mūzika skolā.

Lasīt tālāk »

Apsveicam pūšaminstrumentu spēles audzēkņus ar panākumiem konkursā

14. mar. 2016, Nav komentāru

2016.gada 4.martā J.Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā notika IV Latgales mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu audzēkņu konkurss. 

Ludzas Mūzikas pamatskolu pārstāvēja sekojoši audzēkņi: 3.klases flautas spēles audzēkne  Amanda Konovalova, 5.klases flautas spēles audzēknis Dairis Brilis, 5.klases flautas spēles audzēkne Paula Baranova.


      2.klases saksofona spēles audzēkne Aurēlija Aleksa Puļa, 6.klases saksofona spēles audzēknis Daniels Podoļecs un 6.klases saksofona spēles audzēknis Deniss Zinovjevs un 6.klases trompetes spēles audzēknis Alvis Sarkans (pedagogs Romāns Seņkovs, koncertmeistare Ērika Piterāne).

            Varam būt lepni ar saviem pūtējiem,  jo 1.vietu ieguva Paula Baranova (pedagogs Inese Apeine, koncertmeistare Irina Kigitoviča), 2.vietu - Daniels Podoļecs un Deniss Zinovjevs (pedagogs Nikolajs Makarenko, koncertmeistare Inga Afanasjeva), atzinību (4.vieta)Aurēlija Aleksa Puļa (pedagogs Nikolajs Makarenko, koncertmeistare Inga Afanasjeva), Dairis Brilis un Amanda Konovalova (pedagogs Inese Apeine, koncertmeistare Irina Kigitoviča).

            Paldies bērniem, pūšaminstrumentu spēles pedagogiem, koncertmeistarēm par ieguldīto darbu!

Tautas bumbā - mūsējiem 3. vieta!

8. mar. 2016, Nav komentāru
4.martā Ludzas Mūzikas pamatskolas komanda piedalījās starpnovadu rīkotās " Drošie un veiklie" un "Tautas bumbas" sacensībās.
Sacensībās piedalījās 6 komandas no dažādiem novadiem. Ludzas Mūzikas pamatskolas komanda " Tautas bumbas" sacensībās ieguva 3. vietu.

Paldies komandai un sporta skolotājai Ilutai Kaupužai!


Skatuves runas konkursa panākumi

22. feb. 2016, Nav komentāru

15.februārī  Ludzas  novada BJC notika skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkurss. Neskatoties  uz lielo konkurenci (42 skolēni), mūsu skolas audzēkņi uzstājās godam un izcīnīja godalgotas vietas:

2.vietu ieguva : Annija Streļča (1.b.kl., sk. Jana Andrejeva)

                         Elizabete Valeniece (4.kl.,  sk.Dace Līvmane)

                         Kamila Makarova (4.kl., sk.Dace Līvmane)

Arnis Malakovs (4.kl. skol.Dace Līvmane) par veiksmīgu uzstāšanos saņēma atzinību.


Lepojamies ar to, ka  1.pakāpes diplomu un godu pārstāvēt Ludzas novadu reģionālajā skatē, kas notiks 25.februārī Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā „Zeimuļs”, izcīnīja divi audzēkņi:

Kritiāns Broks (1.a.kl., sk. Dace Tihovska) un Grieta Katkeviča (2.kl., sk. Aina Petrovska).


Paldies skolēniem, vecākiem un pedagogiem par ieguldīto darbu! Lai veicas Rēzeknē!

Sākas darbs starptautiskā projektā "Pārvērtības klasē ar paplašināto realitāti"

18. feb. 2016, Nav komentāru

       Februāra otrajā nedēļā mūsu skolā tika organizēta projekta Erasmus+ KA2 stratēģiskās partnerības pirmā starptautiskā sanāksme, kurā piedalījās 9 dažādu priekšmetu pasniedzēji no 5 partnervalstīm: Turcijas, Horvātijas, Portugāles, Lietuvas un Grieķijas. Pirmajās dienās, iepazīstoties ar Mūzikas pamatskolu, pedagogi apsveicinājās ar audzēkņiem, bija pārsteigti par skolas estētisko vidi, par klašu nodrošinājumu ar datoriem un interaktīvajām tāfelēm, par moderno mūzikas aparatūru.

Mēs piedāvājām ekskursiju pa Ludzu, kā arī izbraukumu uz Aglonas Maizes muzeju un Preiļiem. Kārtējo reizi dzirdējām tikai labas atsauksmes par Latgales cilvēku viesmīlību.

Lasīt tālāk »

LMP tautas deju kolektīvs “Atvasītes” 3.-4.klašu grupa pirmo reizi piedalās jaundeju konkursā “Mēs un deja”.

18. feb. 2016, Nav komentāru

Lai sekmētu bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvu radošo darbību un māksliniecisko

sniegumu, 12. februārī Ogres kultūras centrā notika jaunrades deju konkurss „Mēs un deja”,

ko organizēja Valsts izglītības satura centrs (VISC). Konkurss notiek regulāri jau kopš 2001.gada.

Šī konkursa īstenošana rada Latvijas skolu tautas deju kolektīviem iespēju papildināt savu

repertuāru ar jaunām, mūsdienīgām horeogrāfijām un aizsāk veidot deju pūru XII Latvijas skolu

jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2020. gadā.

 

Lasīt tālāk »

Ludzas Mūzikas pamatskola
Stacijas ielā 45, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701
Tālr. +371 65781334, e-pasts: muzskola.ludza@inbox.lv

do not click here