Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu IP Taustiņinstrumentu spēle - Akordeona spēles audzēkņu Valsts konkurss II kārta, Rēzekne 20. janvāris


Ludzas Mūzikas pamatskola
Stacijas ielā 45, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701
Tālr. +371 65781334, e-pasts: muzskola.ludza@inbox.lv

 .