Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu IP Taustiņinstrumentu spēle - Akordeona spēles audzēkņu Valsts konkurss II kārta, Rēzekne 20. janvāris