Pūšaminstrumentu spēles audzēkņu valsts konkursa III kārta
2015. gada 20.- 22. februārī, Rīgā
Ludzas Mūzikas pamatskola
Stacijas ielā 45, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701
Tālr. +371 65781334, e-pasts: muzskola.ludza@inbox.lv

 .