Absolventu saraksti pēc skolas beigšanas gada


 1963.gads - saraksts - foto          
 1978.gads - saraksts - foto        
 1993.gads - saraksts - foto     
 2008.gads - saraksts - foto     
 1964.gads - saraksts - foto 1979.gads - saraksts - foto 1994.gads - saraksts - foto 2009.gads - saraksts - foto
 1965.gads - saraksts - foto 1980.gads - saraksts - foto 1995.gads - saraksts - foto 2010.gads - saraksts - foto
 1966.gads - saraksts - foto
 1981.gads - saraksts - foto 1996.gads - saraksts - foto 2011.gads - saraksts - foto
 1967.gads - saraksts - foto 1982.gads - saraksts - foto 1997.gads - saraksts - foto 2012.gads - saraksts - foto
 1968.gads - saraksts - foto 1983.gads - saraksts - foto 1998.gads - saraksts - foto 2013.gads - saraksts - foto
 1969.gads - saraksts -
 1984.gads - saraksts - foto 1999.gads - saraksts - foto 2014.gads - saraksts - foto
 1970.gads - saraksts - foto 1985.gads - saraksts - foto 2000.gads - saraksts -
 2015.gads - saraksts - foto
 1971.gads - saraksts - foto 1986.gads - saraksts - foto 2001.gads - saraksts - foto 2016.gads - saraksts - foto
 1972.gads - saraksts - foto 1987.gads - saraksts - foto 2002.gads - saraksts - foto 2017.gads - saraksts - foto
 1973.gads - saraksts - foto 1988.gads - saraksts - foto 2003.gads - saraksts - foto 2018.gads - saraksts - foto
 1974.gads - saraksts -
 1989.gads - saraksts - foto 2004.gads - saraksts - foto2019.gads - saraksts - foto
 1975.gads - saraksts - foto 1990.gads - saraksts - foto 2005.gads - saraksts - foto2020.gads - saraksts - foto
 1976.gads - saraksts - foto 1991.gads - saraksts - foto 2006.gads - saraksts - foto 2021.gads - saraksts - foto
 1977.gads - saraksts - foto 1992.gads - saraksts - foto 2007.gads - saraksts - foto