• Dziedātāju konkurss "Dziesmu dziedu, kāda bija". 2022./2023.m.g.