Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.


Projekta īstenošanas laiks 2017.gada 27.februāris - 2020.gada 31.decembris.

Ludzas Mūzikas pamatskola
Stacijas ielā 45, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701
Tālr. +371 65781334, e-pasts: muzskola.ludza@inbox.lv

 .