VIII Staņislava Broka Jauno dziedātāju konkurss Daugavpilī, 14.01.2016