INFORMĀCIJA PAR UZŅEMŠANU 1. KLASĒ 2021./2022.mācību gadam!

No 2021.gada 1.aprīļa līdz 28.maijam ieskaitot   Ludzas Mūzikas pamatskolā tiek pieņemti iesniegumi uzņemšanai 1.klasē:
  • profesionālās ievirzes izglītības programmā mūzikā vai dejā
  • pamatizglītības pirmā posma (1.-4.klase) programmā (ar augstākiem plānotajiem rezultātiem mūzikā)  (tiesības apgūt pamatizglītības programmu ir tikai tiem izglītojamiem, kuri apgūst kādu no profesionālās ievirzes izglītības programmām)

Iesniegumus pieņem:

  • sūtot pa pastu (adrese: Ludzas Mūzikas pamatskola, Stacijas iela 45, Ludza, LV-5701)
  • atstājot pie skolas dežuranta (katru darba dienu no plkst. 8.00-17.00)
  • ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu, nosūtot uz e-pasta adresi: muzika@ludza.lv

Iesnieguma veidlapa

Ar skolā īstenojamajām izglītības programmām varat iepazīties ŠEIT

Saistošie dokumenti:

Iestājpārbaudījums (muzikālo dotību pārbaude) notiks maija beigās-jūnija sākumā. Par iestājpārbaudījuma konkrētu laiku un norises kārtību informēsim atsevišķi.

Iestājpārbaudījuma  mūzikā prasības:

  • bērnam jānodzied iepriekš sagatavota brīvas izvēles dziesma bez pavadījuma,
  • skolotājs demonstrē un bērns atkārto dzirdētās ritma frāzes (divu līdz četru taktu robežās),
  • skolotājs demonstrē īsu melodijas frāzi (divu līdz četru taktu robežās) un bērns atkārto,

Informācija uzziņām: 29488376, 26547291.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Rekvizīti vecāku līdzfinansējuma iemaksai

Ludzas novada pašvaldība

Reģ.nr. 90000017453

Konta Nr. LV09PARX0002240270024, AS Citadele

Uzmanību! Maksājumā obligāti jānorāda: bērna vārds, uzvārds, personas kods, par mūzikas vai deju sagatavošanas klasi


 .