INFORMĀCIJA SAGATAVOŠANAS KLASES AUDZĒKŅIEM!

Sagatavošanas klases nodarbības sakarā ar Covid -19  infekcijas  izplatības  ierobežojumiem nenotiek līdz turpmākam rīkojumam.

INFORMĀCIJA PAR UZŅEMŠANU 1. KLASĒ!

No 2021.gada 1.aprīļa 24.maijam  Ludzas Mūzikas pamatskolā tiek pieņemti iesniegumi uzņemšanai 1.klasē mūzikas un dejas programmās un vispārējās izglītības programmā!

Iesniegumu pieņemšanas laiks katru darba dienu no plkst. 9.00 - 16.00.

Uzņemšanas pārbaudījums notiks 2.jūnijā.Par uzņemšanas pārbaudījuma konkrētu laiku un norises kārtību informēsim atsevišķi.

Informācija uzziņām: 29488376, 26547291.


Rekvizīti vecāku līdzfinansējuma iemaksai

Ludzas novada pašvaldība

Reģ.nr. 90000017453

Konta Nr. LV09PARX0002240270024, AS Citadele

Uzmanību! Maksājumā obligāti jānorāda: bērna vārds, uzvārds, personas kods, par mūzikas vai deju sagatavošanas klasi


 .