Profesionālās ievirzes izglītības programmas Dejas pamati audzēkņu prakses skate "Dejotprasme" 02.12.2016, Rīgā
Ludzas Mūzikas pamatskola
Stacijas ielā 45, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701
Tālr. +371 65781334, e-pasts: muzskola.ludza@inbox.lv

 .