Profesionālās ievirzes izglītības programmas Dejas pamati audzēkņu prakses skate "Dejotprasme" 02.12.2016, Rīgā