V Jāzepa Vītola bērnu un jauniešu koru un vokālo ansambļu konkurss "Lai skan!" Rīgā, 09.10.2018
Ludzas Mūzikas pamatskola
Stacijas ielā 45, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701
Tālr. +371 65781334, e-pasts: muzskola.ludza@inbox.lv

 .