Kontakti

Tālrunis:        +371  65781334 (kanceleja)

Direktore Lolita Greitāne -  29488376 (mob.tālr.)

Direktores vietniece izglītības jomā Evita Podoļeca - 26547291 (mob.tālr.)

E-pasts:        muzskola.ludza@inbox.lv

Adrese:           Stacijas iela 45, Ludza, Ludzas novads, LV-5701


Ludzas novada pašvaldības datu aizsardzības speciāliste
Sniedze Irbe
T. 22331383, 65707140

Skolas rekvizīti:

Ludzas novada pašvaldība

Raiņa iela 16, Ludza LV-5701

Reģ.nr. 90000017453

Konta Nr. LV09PARX0002240270024, AS Citadele

Konta Nr. LV17HABA0551022164211, AS SwedbankSazinieties ar mums:

Ludzas Mūzikas pamatskola
Stacijas ielā 45, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701
Tālr. +371 65781334, e-pasts: muzskola.ludza@inbox.lv

 .