Ludzas Mūzikas pamatskolas pedagogu kolektīvs 2022./2023.m.g.


  • Pirmajā rindā no kreisās: Dace Līvmane, Jana Andrejeva, Elvīra Jakovļeva, Evita Podoļeca, Lolita Greitāne, Ilga Greivule, Viktorija Tirša, Dzintra Batņa,  Sandra Kučāne, Dace Tihovska.
  • Otrajā rindā no kreisās: Aleksandrs Maļkevičs, Aina Kairova, Ilze Loce, Oksana Štrauha, Gaļina Garbuzova, Aija Razumovska, Sarmīte Stapule, Inga Afanasjeva, Romāns Seņkovs.
  • Trešajā rindā no kreisās: Marina Marčenoka, Ērika Stalidzāne, Svetlana Sergejeva, Ērika Piterāne, Iluta Kaupuža.