Antonīnam Dvoržākam veltītais jauno vijolnieku, altistu un čellistu konkurss "Ceļā uz meistarību"

Rīgā, 2016.gada 1.aprīlī

Ludzas Mūzikas pamatskola
Stacijas ielā 45, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701
Tālr. +371 65781334, e-pasts: muzskola.ludza@inbox.lv

 .