XII vokālistu konkurss "Dziedu Dievmātei"

Aglonas bazilikas Kora skola, 2015.gada 13. maijā

Ludzas Mūzikas pamatskola
Stacijas ielā 45, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701
Tālr. +371 65781334, e-pasts: muzskola.ludza@inbox.lv

 .