Tradicionālās kultūras apgūšanas un pārmantošanas programmas "Pulkā eimu, pulkā teku 2016" Ziemeļlatgales novada sarīkojumā "Teci rikšus kumeliņi" Ludzā, 2016.gada 15. aprīlī
Ludzas Mūzikas pamatskola
Stacijas ielā 45, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701
Tālr. +371 65781334, e-pasts: muzskola.ludza@inbox.lv

 .