Skolas padome 2018./2019. un 2019./2020.m.g.

Priekšsēdētāja - Diāna Ozoliņa-Kotova

Locekļi -  vecāku pārstāvji      -        Mareks Ļahnovičs

                                                             Veronika Nasaļska

                                                       Ingrīda Seidare

                                                            Tatjana Jevsejeva

                                                     Aļona Strode

             pedagogu pārstāvji      -  Dace Līvmane

                                                            Elvīra Jakovļeva

                Skolas direktore   -        Lolita Greitāne


Ludzas Mūzikas pamatskola
Stacijas ielā 45, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701
Tālr. +371 65781334, e-pasts: muzskola.ludza@inbox.lv

 .