Uzmanību! Izmaiņas vecāku līdzfinansējuma samaksas termiņos un sagatavošanas klasei!!!

Rekvizīti vecāku līdzfinansējuma iemaksai

Ludzas novada pašvaldība

Reģ.nr. 90000017453

Konta Nr. LV09PARX0002240270024, AS Citadele

Uzmanību! Maksājumā obligāti jānorāda: bērna vārds, uzvārds, personas kods, par mūzikas skolu (vai par sagatavošanas klasi)

Maksa par mūzikas skolu: I semestris - 28,50 EUR, jānomaksā līdz 15.oktobrim

                                            II semestris - 28,50 EUR, jānomaksā līdz 15.februārim

Maksa par sagatavošanas klasi - 10 EUR mēnesī, jānomaksā līdz 25.datumama par nākamo mēnesi

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Klavieru skaņotājs:

Ivars Igaunis - tālr. 22018427

Mentālās aritmētikas trenere:

Skaidrīte Žukova - tālr. 29793281

Zobu higiēniste:

Dace Cibaņuka - tālr. 26425993

  
Ludzas Mūzikas pamatskola
Stacijas ielā 45, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701
Tālr. +371 65781334, e-pasts: muzskola.ludza@inbox.lv

 .