XIII Starptautiskais akordeonistu - solistu konkurss "Naujene 2015"

Daugavpils novada kultūras centrs, 2015.gada 21. aprīlī

Ludzas Mūzikas pamatskola
Stacijas ielā 45, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701
Tālr. +371 65781334, e-pasts: muzskola.ludza@inbox.lv

 .