Latvijas bērnu un jauniešu Ziemeļlatgales novada folkloras kopu skate!

Nautrēni, 201. gada 10. aprīlis


Ludzas Mūzikas pamatskola
Stacijas ielā 45, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701
Tālr. +371 65781334, e-pasts: muzskola.ludza@inbox.lv

 .